Dokumenti

 

Privātuma_politika

LKF_privatuma_politika.pdf

 

Informācija par Antidopingu

anti_doping_manual_for_kenshi.pdf

sportista_rokasgramata.pdf

Latvijas Antidopinga birojs

Starptautiskas Kendo federācijas (FIK) Antidopinga noteikumi (Angļu valoda)

Informatīvs buklets veselības aprūpes speciālistiem “Pacients sportists”

Ieteikumi efektīvai iesastei antidopinga profilaksē

 

LKF Budžeta pārskats

LKF_budzets_parskats_2023.pdf

LKF_budzets_parskats_2022.pdf

LKF_budzets_parskats_2021.pdf

LKF_budzets_parskats_2020.pdf

LKF_budzets_parskats_2019.pdf

LKF_budzets_parskats_2018.pdf

LKF_budzets_parskats_2017.pdf

LKF_budzets_parskats_2016.pdf

 

LKF gada pārskats

LKF gada pārskats 2022

LKF gada pārskats 2021

LKF gada pārskats 2020

LKF gada pārskats 2019

LKF gada pārskats 2018

LKF gada pārskats 2017

LKF gada pārskats 2016

LKF gada pārskats 2015

LKF gada pārskats 2014

 

Informācija par saņemto valsts līdzekļu izlietojumu

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma atskaite uz 31.12.2023

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma atskaite uz 30.09.2023

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma atskaite uz 30.06.2023

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma atskaite uz 31.12.2022

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma atskaite uz 30.09.2022

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma atskaite uz 30.06.2022

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma atskaite uz 31.03.2022

 

LKF Attīstība

LKF attīstība 2024 - 2025

 

LKF Statūti

LKF_statuti_2016.pdf

 

Kendo divkauju un to tiesāšanas noteikumi

regulations_of_kendo_shiai_and_shinpan.pdf

 

LKF Sacesību nolikums

LKF_sacensibu_nolikums.pdf

 

Kendo aprīkojuma rokasgrāmata

kendo_manual_lv.pdf

 

Iestāšanas iesniegums LKF

iestasanas_iesniegums_LKF.docx

 

LKF prasības A,B,C kategorijās kendo sporta speciālista saņemšanai

LKF_prasibas_sporta_specialistiem.pdf