Dokumenti

 

LKF Budžeta pārskats 2016

LKF_budzets_parskats_2016.pdf

 

LKF gada pārskats

2015

 

LKF Statūti

LKF_statuti_2016.pdf

 

Kendo divkauju un to tiesāšanas noteikumi

regulations_of_kendo_shiai_and_shinpan.pdf

 

LKF Sacesību nolikums

LKF_sacensibu_nolikums.pdf

 

Kendo aprīkojuma rokasgrāmata

kendo_manual_lv.pdf

 

Iestāšanas iesniegums LKF

iestasanas_iesniegums_LKF.docx

 

LKF prasības A,B,C kategorijās kendo sporta speciālista saņemšanai

LKF_prasibas_sporta_specialistiem.pdf