Latvijas Kendo Federācija

Latvijas Kendo federācija (LKF) tika nodibināta 2005. gadā un ir Eiropas Kendo federācijas (European Kendo federation, EKF) un Starptautiskās Kendo federācijas (International Kendo federation, IKF) dalībniece, kā arī ir Latvijas Sporta federācijas padomes (LSFP) atzīta sporta federācija. Līdz ar to LKF ir vienīgā valstiski un starptautiski atzītā organizācija Latvijā, kurai ir tiesības vadīt un koordīnet darbu Kendo, Iaido un Jodo, kā arī ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības rīkot Latvijas čempionātus šajos sporta veidos.

 

Biedru saraksts

Biedrība „Sporta klubs KENDO”

Malnavas iela 18-34, Rīga, LV-1057

Reģ. Nr. 40008003630

Tālr: (+371) 29217637

e-pasts: vladimir.kindzulis@gmail.com

Personu skaits: 70 sportisti, t.sk. 20 bērnu un jauniešu.

 

Biedrība „PTP”

Zeltiņu iela 25-30, Rīga, LV-1035

Reģ. Nr. 40008027997

Tālr.: (+371) 29293392

e-pasts: kwon@apollo.lv

Personu skaits: 15 sportisti, t.sk. 2 bērni un jaunieši.

 

Biedrība „Sporta klubs SEISHA KAI”

Malnavas iela 18-34, Rīga, LV-1057

Reģ. Nr. 40008167632

Tālr.: (+371) 26199573

e-pasts: budokanikita@gmail.com

Personu skaits: 9 sportisti.

 

Biedrība „Daugavpils Kendo klubs”

Stacijas 115-8, Daugavpils, LV-5401

Reģ. Nr. 40008289039

Tālr.: (+371) 22065582

e-pasts: nikolajs.sorokins@gmail.com

Personu skaits: 10 sportisti.

 

Valde

Valdes sastāvs:

(ievēlēta 17.04.2024 uz 4 (četriem) gadiem)

 

1. Vladimirs KINDZULIS - valdes priekšsēdētājs, prezidents

2. Deniss ARSEŅINS - valdes loceklis

3. Jānis GALDIŅŠ - valdes loceklis 

Biedrības valdes priekšsēdētājs (prezidents) ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet pārējie Biedrības valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību tikai kopīgi ar vēl vienu Biedrības valdes locekli.

 

LKF Statūti

23.02.2016 reģistrēti Uzņēmumu reģistrā.
LKF_statuti_2016.pdf

 

Rekvizīti

Biedrība „Latvijas Kendo federācija”

Reģistrācijas numurs: 40008090801

Adrese: Malnavas iela 18 – 34, Rīga, LV – 1057

AS „Swedbank”

Kods: HABA LV 22

Konts: LV 57 HABA 0551028195242

 

Kontakti

Biedrība „Latvijas Kendo federācija”

Pasta adrese: Malnavas iela 18 – 34, Rīga, LV – 1057

Mobilais tālrunis: +371 29217637

E-pasts: info@kendo.lv

Kontakta persona: Vladimirs KINDZULIS